Spolek Spojené osady Údolí Raků

Korespondenční adresa:   Limuzská 528/39, Praha 10 - Malešice, 108 00

Telefon:    +420 724 559 765

Email:       osadaudoliraku@seznam.cz

Historie sportování na Osadě scanováno z diapozitivů