Odkazy na spřátelené Osady

Osada Askalona (Kocába)

www.askalona.cz

Osada Starých Kamarádů (Sázava)

www.osadaosk.webnode.cz

Osada SKOT (Třebenice)

www.osadaskot.sweb.cz

 

Osada Club Údolí Ticha (Třebsín)

www.trebsin.cz/ticho/

 

Osada Údolí Odechu (Kačák)

 

www.udolioddechu.wz.cz

Osada Údolí Děsu

www.udolidesu.