Osadní výbor

Osadní výbor  byl zvolen ve složení:
 
Milan Gaper - předseda osadního výboru - šerif
Miroslav Pícha - místopředseda osadního výboru - zástupce šerifa
Petra Petříková - člen osadního výboru
Libor Krátký ml. - člen osadního výboru
Blanka Gaperová - člen osadního výboru
 
Korespondenční adresa:
Limuzská 528/39, 108 00 Praha 10 - Malešice
Tel.: +420 724 559 765
E-mal: osadaudoliraku@seznam.cz
IČO: 60445858 (zůstává stejné jako měl SK již od roku 1994).
 

Stanovy spolku Spojené osady Údolí Raků

Na valné hromadě konané v sobotu 26. září 2015 na Klokočné byly schváleny stanovy našeho spolku. Úplné znění stanov naleznete zde po zozkliknutí odkazu.

Usnesení Městského soudu Praha_13.11.2015.pdf (882607)

Úplné znění stanov spolku SOÚR_03.10.2015.pdf (3203283)

 

Účet spolku Spojené osady Údolí Raků

V minulých dnech jsme u Československé obchodní banky a.s.  ERA založili účet pro neziskové organizace.

Číslo účtu:  271307741

Kód banky: 0300

BIC: CEKOCZPP

IBAN: CZ91 0300 0000 0002 7130 7741.

Valné hromady spolku Spojené Osady Údolí Raků

2018

V sobotu 8. září 2018 se na osadě v pergole u šerifa konala valná hromada spolku Spojené Osady Údolí Raků.

Zápis z valné hromady naleznete  a výroční zprávu  naleznente zde po rozklinutí odkazu.

Zápis z Valné hromady_08.09.2018.pdf (341705)

Výroční zpráva_2018.pdf (375597)

 

2017

V sobotu 16. září 2017 se na osadě v pergole u šerifa konala valná hromada spolku Spojené Osady Údolí Raků.

Zápis z valné hromady naleznete  a výroční zprávu  naleznente zde po rozklinutí odkazu.

Zápis z Valné hromady_16.09.2017.pdf (245230)

Výroční zpráva spolku 2017.pdf (303082)

 

2016

V sobotu 10. září 2016 se v sále restourace na Klokočné konala valná hromada spolku Spojené Osady Údolí Raků.

Zápis z valné hromady naleznete  a výroční zprávu  naleznente zde po rozklinutí odkazu.

Zápis z Valné hromady_10.09.2016.pdf (1453703)

 

2015

V sobotu 26.září 2015 se v sále restaurace na Klokočné konala valná hromada  spolku SK S.O.Údolí Raků.

Zápis z valné hromady naleznete  a výroční zprávu  naleznente zde po rozklinutí odkazu.

Zápis z valné hromady spolku SOÚR_26.09.2015.pdf (5908661)

 

2014

V sobotu 4.října 2014 se v sále restaurace na Klokočné konala valná hromada  SK S.O.Údolí Raků.

Zápis z valné hromady naleznete zde po rozklinutí odkazu.

Zápis z valné hromady 2014.pdf (637010)

 
 

Členské osadní příspěvky

2019
Členské příspěvky na rok 2018 byly chváleny na valné hromadě dne 8.9.2018 ve výši 400,- Kč.
 
2018

Členské příspěvky na rok 2018 byly chváleny na valné hromadě dne 16.9.2017 ve výši 400,- Kč.

2017

Členské příspěvky na rok 2017 byly chváleny na valné hromadě dne 10.9.2016 ve výši 400,- Kč.

2016

Členské příspěvky na rok 2016 byly chváleny na valné hromadě dne 26.9.2015 ve výši 300,- Kč.

2015

Členské příspěvky na rok 2015 byly chváleny na valné hromadě dne 4.10.2014 ve výši 500,- Kč.

 

Osadní řád

Osadní řád naleznete zde po rozkliknutí odkazu.
 

Identifikační číslo spolku SOÚR

Český statistický úřad dne 25.května 1994 přidělil sportovnímu klubu identifikační číslo. 

IČO: 60445858.

SOÚR_Žádost o IČO_25.05.1994.pdf (211755)

Stanovy sportovního klubu

Stanovy sportovního klubu byly zaregistrovány dne 17.května 1994 pod č.j.: II/s-OS/1-24564/94-R na Ministerstvu vnitra.

Stanovy naleznete zde po rozklinutí odkazu.

STANOVY SK_17.05.1994.pdf (178699)

Sportovní klub

Sportovní klub byl založen na ustavující valné hromadě dne 5.března 1994 na Klokočné.

Usnesení z valné hromady naleznete zde po rozkliknutí odkazu.

Usnesení z 5.3.1994.pdf (341611)

Na valné hromadě 4. října 2014 byla odhlasována změna názvu. Původní název "Sportovní klub Spojených osad Údolí Raků" byl změněn na Spolek Spojené Osady Údolí Raků"

Věstník Osady Zapomenutých "Buď svůj" 1947

Osada Zapomenutých vydávala  v roce 1947 svůj časopis - věstník "Buď svůj".
Dochovalá čísla najdete zde po rozkliknutí jednotlivých odkazů.
 
 
 

Stanovy spolku Osada Zapomenutých z roku 1934

Sportovní osada Zapomenutých vznikla v roce 1930 a v roce 1934 zaregistrovala stanovy na Zemském úřadě v Praze pod č.: 10960/1 odd.19 ze dne 20.11.1934.
Stanovy spolku OZ a další dokumenty z let 1934 až 1942 naleznete zde po rozklinutí jednotlivých odkazů.